rssheader

19/09/2021

Sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030

Anh Quang - 20/08/2019, 17:31 GMT+07 | Kết nối
Sắp xếp lại hệ thống GDNN nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Sắp xếp lại hệ thống GDNN nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Theo đó, đối tượng và phạm vi áp dụng bao gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước (không bao gồm trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm).

Dự thảo đưa ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể với các chỉ tiêu sắp xếp đến năm 2021, 2025 và 2030 về: quy mô tuyển sinh, chỉ tiêu giảm số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), số lượng các trường chất lượng cao, trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, các nước ASEAN-4, số lượng cơ sở GDNN tự chủ tài chính.

Cụ thể, nội dung sắp xếp, tổ chức lại cơ sở GDNN bao gồm:

a) Cơ cấu lại hoặc giải thể các trường trung cấp, trường cao đẳng hoạt động không hiệu quả theo quy định của pháp luật hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập và hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.

b) Sáp nhập theo lộ trình các trường trung cấp công lập vào trường cao đẳng công lập, trước mắt thực hiện đối với các trường trung cấp có nhiều ngành, nghề đào tạo trùng với ngành, nghề đào tạo của trường cao đẳng trên địa bàn.

c) Từng bước chuyển cơ sở GDNN công lập thuộc các bộ, ngành Trung ương về chính quyền địa phương quản lý đối với các cơ sở GDNN đóng trên địa bàn các địa phương mà có nhiều ngành, nghề đào tạo trùng với các cơ sở GDNN do địa phương quản lý.

d) Đối với các cơ sở GDNN công lập đang hoạt động có hiệu quả, đã tự chủ; các trường đang được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án tự chủ thì tiếp tục triển khai đào tạo theo quy định hiện hành, không xem xét sắp xếp, tổ chức lại. Trường hợp cần thiết phải xem xét để sáp nhập với các cơ sở GDNNkhác thì phải bảo đảm nguyên tắc hoạt động hiệu quả sau sắp xếp và được sự đồng thuận của các cơ sở GDNN.

đ) Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở GDNN trên địa bàn cấp huyện và hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, trung cấp để tổ chức đào tạo theo quy định.

e) Đối với các trường công lập đào tạo các ngành, nghề, đối tượng đặc thù (trường dân tộc thiểu số, trường dạy nghề cho người tàn tật, trường thủ công mỹ nghệ, trường đào tạo các nghề phục vụ kinh tế biển...) thì xây dựng Đề án phát triển và nâng cao chất lượng làm căn cứ đầu tư và giao kinh phí hoạt động thường xuyên.

g) Khuyến khích thành lập mới cơ sở GDNN tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở GDNN.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm