rssheader

24/07/2021

Sáp nhập trường học phải hướng đến thuận lợi cho học sinh

Hải Bình - 02/10/2020, 06:42 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Bộ GD&ĐT có văn bản số 3712/BGD&ĐT-CSVC ngày 24/8/2018 hướng dẫn các địa phương một số nguyên tắc để thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nhằm khắc phục những hạn chế, tạo sự đồng bộ, bảo đảm hiệu quả đúng tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

Theo văn bản này, việc thực hiện dồn dịch các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ phải lấy mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tạo thuận lợi cho học sinh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị nhà trường, tránh đầu tư dàn trải; từ đó bảo đảm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đầu mối quản lý, các vị trí việc làm có cùng chức năng. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các trường sau sáp nhập. Việc sáp nhập để hình thành các trường có nhiều cấp học phải phân khu vực riêng biệt cho từng cấp học nhằm bảo đảm tính đặc thù (về thời lượng tiết học, hình thức tổ chức dạy học...), tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của mỗi cấp học.

Bộ GD&ĐT đang tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn về quy mô và thực trạng cơ sở vật chất trường học, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý... ở các địa phương để xây dựng nguyên tắc, tiêu chí cụ thể phù hợp với điều kiện của các địa phương. Trên cơ sở đó, tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai việc sáp nhập các cơ sở giáo dục, dồn dịch điểm trường đạt hiệu quả.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm