rssheader

29/11/2020

Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên

Hải Bình - 25/07/2019, 07:21 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, Bộ GD&ĐT đã xác định giải pháp ưu tiên là phải thực hiện quy hoạch lại mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên. Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT đã và đang tiến hành rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ giáo dục đại học và đào tạo giáo viên.

Dựa trên kết quả rà soát, hệ thống sẽ được phân loại và sắp xếp lại. Những cơ sở hoạt động không hiệu quả dự kiến phải thực hiện các giải pháp như sáp nhập hoặc giải thể; những cơ sở đào tạo có chất lượng, được xã hội thừa nhận sẽ tiếp tục được đầu tư trọng tâm, trọng điểm để phát triển, hội nhập với giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển một hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên hoạt động có hiệu quả, có sự phân loại về chất cũng như mục tiêu sứ mạng khác nhau nhưng hỗ trợ nhau trong tổng thể phát triển chung để phục vụ việc đào tạo nhân lực ở từng mức độ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động.

Tỷ lệ phân loại các cơ sở này sẽ dựa trên kết quả rà soát theo các bộ chuẩn cơ sở đào tạo giáo viên trong toàn hệ thống để bảo đảm phù hợp đối với nhu cầu phát triển nhân lực của quốc gia ở từng giai đoạn nhất định.

Trước mắt, thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GD&ĐT đang huy động các nguồn lực và tập trung hoàn thiện Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và hình thành một số trường sư phạm trọng điểm giai đoạn 2019 - 2025, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ quý II/2019.

Việc xác định số lượng các cơ sở đào tạo giáo viên trong đề án sẽ căn cứ vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cơ sở khoa học và thực tiễn có tham khảo kinh nghiệm, xu hướng sắp xếp các cơ sở đào tạo giáo viên trên thế giới, kết quả khảo sát theo chuẩn cơ sở đào tạo giáo viên, theo địa chính trị và dự báo nhu cầu giáo viên trong các năm học tiếp theo. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm