rssheader

23/01/2021

Quy định thành lập Hội đồng hương

01/08/2014, 18:00 GMT+07 | Kết nối
Quy định thành lập Hội đồng hương

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Thế Lực (Tây Ninh) phản ánh, theo ông Lực hiểu thì việc thành lập Hội đồng hương được thực hiện theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Sở Nội vụ là nơi trực tiếp hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, trình UBND tỉnh để ra quyết định thành lập, Hội có con dấu riêng.

Tuy nhiên, ngày 25/1/2011, Bộ Nội vụ có văn bản số 243/BNV-TCPCP hướng dẫn thực hiện một số vướng mắc về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

Theo nội dung văn bản "Nghị định 45/2010/NĐ-CP không quy định hội đồng hương, cùng họ tộc, dòng họ. Vì vậy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định 45/2010/NĐ-CP cho phép thành lập hội đồng hương, hội tộc họ, dòng họ là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành".

Căn cứ hướng dẫn trên, Sở Nội vụ các địa phương đã không tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng hương. Ông Lực cho rằng, việc thực hiện như vậy là chưa đúng quy định. 

Ông Lực đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, hiện cơ quan nào công nhận tính pháp lý của Hội đồng hương? Những Hội đồng hương đã được UBND tỉnh ra quyết định thành lập sẽ được giải quyết như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời ông Lực như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định, Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nghị định 45/2010/NĐ-CP không quy định việc thành lập, tổ chức, hoạt động của hội đồng hương, họ tộc, dòng họ. Do đó, việc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không xem xét, tiếp nhận việc đề nghị thành lập hội đồng hương, hội tộc, dòng họ theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP là phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Công dân Việt Nam cùng đồng hương, dòng họ, tộc họ có thể hoạt động theo mô hình ban liên lạc. Việc hoạt động của ban liên lạc thực hiện theo Sắc lệnh số 101/SL/L003 ngày 20/5/1957 quy định quyền tự do hội họp và Nghị định 257-TTg ngày 14/6/1957 của Thủ tướng Chính phủ quy định thi hành Sắc lệnh số 101/SL/L003.

Theo Chinhphu
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm