rssheader

23/06/2021

Quy định mới về mức chi thẩm định sách giáo khoa

Đức Trí - 06/05/2021, 10:47 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về chi tổ chức họp thẩm định SGK, Thông tư số 29/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, chi thuê hội trường, phòng họp, trang thiết bị phục vụ cho các cuộc họp thẩm định (nếu có), bao gồm: thuê thiết bị công nghệ thông tin, máy in, máy photocopy, máy chiếu, thuê đường truyền;

Các khoản chi phục vụ trực tiếp họp Hội đồng thẩm định (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, chuyển phát tài liệu đến thành viên của Hội đồng) theo thực tế phát sinh.

Các khoản chi phí thực tế khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định. Đối với các khoản chi thuê hội trường, phòng họp, thuê thiết bị phải có hợp đồng, hoá đơn theo quy định…

Về chi tiền công họp thẩm định, mức chi tiền công họp thẩm định đối với Chủ tịch Hội đồng thẩm định tối đa 200.000 đồng/người/buổi; đối với Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký Hội đồng thẩm định tối đa 150.000 đồng/người/buổi.

Chi tiền công đọc thẩm định tài liệu trước phiên họp cho thành viên Hội đồng thẩm định tối đa 50.000 đồng/tiết/người.

Thông tư cũng nêu rõ, về chi tiền công chuyên gia, căn cứ đề xuất của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK và dự toán được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định SGK, Bộ GD&ĐT quyết định việc xin ý kiến chuyên môn của chuyên gia là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các bản mẫu SGK cần tổ chức thẩm định. Mức chi tiền công xin ý kiến chuyên gia tối đa 50.000 đồng/tiết/cá nhân (cơ quan, đơn vị, tổ chức).

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về chi giải khát giữa giờ; chi thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình họp thẩm định; chi phụ cấp tiền ăn cho thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình họp thẩm định.

Theo tapchitaichinh.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm