rssheader

22/10/2020

Quản lý chặt cơ sở giáo dục vốn đầu tư nước ngoài

Hải Bình - 21/08/2019, 13:16 GMT+07 | Kết nối
Ảnh Internet Ảnh Internet

Đề nghị Chính phủ, Bộ GD&ĐT cần quản lý chặt chẽ bảo đảm các nội dung không gây phương hại đến an ninh quốc gia, xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam trong chương trình giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục của nước ngoài mở tại Việt Nam.

Bộ GD&ĐT nhất trí với kiến nghị của cử tri trong việc cần có sự quản lý chặt chẽ bảo đảm các nội dung không gây phương hại đến an ninh quốc gia, xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam trong chương trình giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục của nước ngoài mở tại Việt Nam.

Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định tại Điều 46 và Điều 47 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 26/9/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, các cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam sau khi thành lập cần được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục thẩm định chương trình giáo dục, đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi cho phép hoạt động đào tạo tại Việt Nam.

Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định 86/2018. Theo đó, chương trình giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải đảm bảo điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đang xây dựng Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. Thông tư sẽ hướng dẫn cụ thể Khoản 3 Điều 37 Nghị định 86/2018, đưa ra quy định về nội dung giáo dục, đào tạo bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam học tập trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Bộ GD&ĐT mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, các cơ quan liên quan trong việc quản lý và giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đảm bảo đẩy mạnh hội nhập quốc tế về GD-ĐT trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc như Nghị quyết 29-NQ/TW đã xác định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm