rssheader

26/10/2020

Nếu tiếp tục được điều động về vùng ĐBKK dạy học có được hưởng phụ cấp thu hút?

Sỹ Điền - 09/05/2017, 07:07 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Nếu bây giờ tôi được cấp trên điều động đến vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn khác để dạy học thì tôi có được hưởng lại phụ cấp thu hút hay không, hay tiếp tục hưởng phụ cấp lâu năm? - Nguyễn Văn Ước (vanuoc***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT có nêu: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.

Ngoài ra, tính từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, với quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu bạn tiếp tục được cấp có thẩm quyền điều động đến vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để dạy học thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút và thôi không hưởng phụ cấp lâu năm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm