rssheader

30/11/2020

Nâng lương trước thời hạn

GD&TĐ - 15/03/2019, 13:00 GMT+07 | Kết nối
Trong giờ thực hành Vật lý tại Trường THCS thị trấn Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: BV Trong giờ thực hành Vật lý tại Trường THCS thị trấn Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: BV

Trả lời: Về vấn đề này, bạn cần nghiên cứu kỹ Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ và được hướng dẫn tại Điều 3 của Thông tư. Cụ thể theo Điểm a, d, e Khoản 1 Điều này hướng dẫn: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Về tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn: Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được xem xét nâng lương trước thời hạn. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm