rssheader

15/06/2021

Nâng cao vai trò của Nhà nước trong điều tiết giá sách giáo khoa

Hải Bình - 26/10/2020, 12:00 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Cử tri cho rằng, cần phải kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, xây dựng giá SGK trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cân đối hài hòa giữa lợi ích kinh tế doanh nghiệp và mục đích phục vụ xã hội.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định của Luật Giá 2012, SGK là mặt hàng kê khai giá với Bộ Tài chính (là cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về giá). Theo đó, doanh nghiệp được quyết định mức giá và thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính.

Để quản lý chặt chẽ giá SGK, trong quá trình các nhà xuất bản (NXB) thực hiện kê khai giá SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 với Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT đã phối hợp rà soát và có 3 công văn đề nghị các NXB nghiêm túc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, giảm tối đa giá SGK nhằm mục tiêu bình ổn giá, hỗ trợ người tiêu dùng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ.

Sau 5 - 6 lần thực hiện rà soát, phương án kê khai giá SGK của các NXB đã giảm so với lần đầu từ 5 - 18% theo giá bìa từng cuốn, nhưng vẫn cao hơn so với bộ sách cũ...  Giải pháp của Bộ GD&ĐT để nâng cao vai trò của Nhà nước trong điều tiết giá SGK như sau:

Việc quản lý giá SGK theo cơ chế kê khai giá như hiện nay sẽ có thể dẫn đến hiện tượng mức giá cao, thấp khác nhau tạo tâm lý bất ổn cho phụ huynh và HS, trong khi đó SGK thuộc nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của HS; ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn, nên Nhà nước cần có giải pháp cấp bách để điều tiết giá. Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 319/BGDĐT-KHTC ngày 7/2/2020 và Công văn số 774/BGDĐT-KHTC ngày 11/3/2020 kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, quyết định đưa SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa. 

Ngày 16/6/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4777/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá (theo hình thức giá tối đa).

Bộ Tài chính đang thực hiện quy trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi được Quốc hội đồng ý, việc quản lý giá SGK sẽ bảo đảm hài hòa lợi ích kinh tế của doanh nghiệp và mục đích phục vụ xã hội. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm