rssheader

22/10/2020

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Hải Bình - 30/09/2020, 07:46 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong những năm vừa qua, Bộ GD&ĐT xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Bên cạnh thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của Chính phủ, Bộ GD&ĐT còn ban hành hệ thống chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng các cấp học mầm non, phổ thông để đánh giá năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học mầm non, phổ thông công lập, làm cơ sở xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục.

Đồng thời, với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục yếu kém về năng lực hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT đã kiên quyết xử lí hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lí, đưa ra khỏi ngành nếu vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng.

Bộ GD&ĐT trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri để tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm