rssheader

19/09/2021

Lào Cai tiếp tục hỗ trợ học sinh khu vực II, III nông thôn mới

Đức Trí - 23/07/2021, 14:40 GMT+07 | Kết nối
HS khu vực II, III nông thôn mới tỉnh Lào Cai tiếp tục được hỗ trợ về giáo dục.  HS khu vực II, III nông thôn mới tỉnh Lào Cai tiếp tục được hỗ trợ về giáo dục.

Theo đó, học sinh, trẻ mầm non tại các xã khu vực II, khu vực III được công nhận hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai được hưởng các chính sách đặc thù như:.

Hỗ trợ tiền ăn cho HS bán trú:

HS nhà xa trường khoảng cách từ 4km trở lên đối với HS tiểu học; từ 7km trở lên đối với HS THCS và từ 10 km đối với HS THPT hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày phải ở bán trú.

Tuy nhiên, HS Tiểu học, THCS, THPT phải thuộc diện bản thân, bố, mẹ có hộ khẩu thường trú tại xã, thị trấn khu vực II; HS THPT là người dân tộc kinh mà bản thân, bố mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực III hoặc ở thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

HS học văn hóa tại Trung tâm GDNN và GDTX, Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp HNDN và GDTX tỉnh, trường Cao đẳng Lào Cai mà bản thân, bố, mẹ có hộ khẩu thường trú tại xã, thị trấn khu vực II và khu vực III.

Mức hỗ trợ tiền ăn bằng 20% mức lương cơ sở/học sinh/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ nhà trẻ từ 24 đến 36 tháng:

Về đối tượng hỗ trợ: Trẻ nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục MN công lập mà bản thân, bố, mẹ có hộ khẩu thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mặt khác, trẻ em đang học tại cơ sở giáo dục MN công lập phải đảm bảo những điều kiện: Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em có hộ khẩu thường thường trú tại thông đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện ngèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 160.000 đồng/trẻ em/tháng và được hưởng theo số tháng thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học

Việc hỗ trợ học phẩm, SGK, tài liệu giáo dục địa phương cho HS quy định:

Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi, HS tiểu học, THCS, THPT mà bản thân, cha, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn học tại các cơ sở giáo dục MN, TH, THCS, THPT công lập

Mức hỗ trợ: Sẽ hỗ trợ kinh phí để mua SGK, tài liệu giáo dục địa phương cho HS mượn, đảm bảo mỗi HS được mượn 1 bộ SGK/học sinh/năm học;

Về hỗ trợ học phẩm cho HS quy định trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi được cấp 1 bộ quyển vở giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái và 2 bút chì/trẻ em/năm học/.

HS tiểu học được cấp không quá 18 quyển vở 48 trang và 4 chiếc bút/học sinh/năm học. Riêng HS lớp 1 được cấp thêm 1 chiếc bảng con/học sinh/năm học;

HS THCS được cấp 30 quyển vở thếp đóng sẵn 100 trang/học sinh/năm học.

Học sinh THPT được cấp 40 quyển vở thếp đóng sẵn 120 trang/học sinh/năm học…

Thời gian hưởng hỗ trợ quy định tại không quá 9 tháng/năm học và chỉ hỗ trợ trong năm học 2021 – 2022.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm