rssheader

28/11/2020

Không lo lắng khi học sinh chuyển sang trường học khác sách giáo khoa

Hải Bình - 24/10/2020, 14:53 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể, xử lý các tình huống phát sinh như trên để các trường có biện pháp giúp học sinh khi chuyển trường.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội đã quy định: “Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về nội dung giáo dục, phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học”.

Vì vậy, một chương trình chung cho cả nước, có nhiều sách giáo khoa được tổ chức biên soạn theo các yêu cầu cần đạt của chương trình, Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định, phê duyệt để các nhà trường, địa phương lựa chọn sử dụng trong dạy học là thực hiện theo quy định của Nghị quyết  88/2014/QH13 của Quốc hội. Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Theo đó, các sách giáo khoa được biên soạn, thẩm định và phê duyệt phải bảo đảm các yêu cầu cần đạt theo chương trình với từng môn học, lớp học và được Hội đồng quốc gia thẩm định với quy trình chặt chẽ trước khi trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong các trường học.

Việc chuyển trường thường được thực hiện vào cuối mỗi học kì hoặc cuối năm học, vì vậy học sinh học sách giáo khoa nào cũng phải đạt được các yêu cầu cần đạt đối với môn học, lớp học đó nên không ảnh hưởng đến việc học tập ở các lớp trên. Với những trường hợp chuyển trường giữa năm học, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn  nhà trường thực hiện theo quy trình gồm các bước thực hiện rõ ràng trong Điều lệ. Cụ thể: Trường có học sinh chuyển trường cung cấp thông tin về tài liệu học tập tại trường, tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh; hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, hướng dẫn bổ sung các nội dung cần thiết cho học sinh, gặp gỡ tư vấn cùng gia đình trước khi tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp phù hợp.

Với các quy định chuyển trường như trên, trường tiếp nhận học sinh chuyển đến hoàn toàn có cơ sở để hỗ trợ giúp đỡ học sinh hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trước khi tiếp nhận và xếp lớp phù hợp cho học sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm