rssheader

24/09/2020

Học viện BC&TT đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

16/05/2020, 18:15 GMT+07 | Kết nối
Học viện BC&TT đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những bước tiến mới phong trào thi đua yêu nước của Học viện trong 5 năm qua (2015 – 2020); đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác thi đua 5 năm tiếp theo (2020 - 2025). 

Trên cơ sở đó tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Học viện BC&TT đã có 9 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng.

Nhà trường đã 2 lần được nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; có 9 cá nhân và tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 141 Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 152 Giấy khen các loại; 149 Kỷ niệm chương các loại.

Trong 5 năm qua (2015 - 2020), công tác Thi đua - Khen thưởng của Học viện luôn bám sát các chủ trương, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Nhà trường tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động, xây dựng và triển khai thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. 

Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó.

Nhiều phong trào thi đua đã được phát động và triển khai thực hiện như: phong trào thi đua “giảng dạy tốt, nghiên cứu tốt” đối với giảng viên; phong trào thi đua “Học tập tốt, rèn luyện tốt” đối với sinh viên, học viên; phong trào thi đua “Quản lý tốt, phục vụ tốt” đối với các đơn vị chức năng; phong trào thi đua thực hiện văn hóa, văn minh công sở, văn hóa trường Đảng; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 60 năm Truyền thống Học viện BC&TT (1962 - 2022)...

Các tập thể, cá nhân của Học viện BC&TT có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020 được tuyên dương, trao tặng Giấy khen tại Hội nghị điển hình tiên tiến.

Hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua đó, nhiều tập thể và cá nhân của Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng các phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025, PGS,TS. Lưu Văn An – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện BC&TT đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động cần phát huy nội lực tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước do Học viện phát động.

Đồng thời, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Học viện BC&TT, thực hiện thắng lợi sự nghiệp chính trị của Nhà trường.Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm