rssheader

26/09/2020

Học sinh, sinh viên được miễn, giảm giá vé nhiều dịch vụ công cộng

25/07/2020, 15:21 GMT+07 | Kết nối
Học sinh, sinh viên được miễn, giảm giá vé nhiều dịch vụ công cộng

Cụ thể, học sinh, sinh viên được giảm giá vé tàu hỏa, xe ô tô buýt; được giảm giá vé dịch vụ khi trực tiếp sử dụng các dịch vụ gồm: bảo tàng, di tích lịch sử, thư viện, triển lãm.

Đơn vị tham gia vận tải công cộng, cơ sở văn hóa, giải trí phát hành vé giảm giá cho học sinh, sinh viên khi học sinh, sinh viên xuất trình thẻ học sinh, sinh viên.

Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý.

Học sinh, sinh viên là người khuyết tật được miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Học sinh, sinh viên là đối tượng chính sách xã hội được miễn, giảm giá vé tàu theo quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Đường sắt.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm