rssheader

25/11/2020

Góp phần vào thành công đổi mới giáo dục

Hiếu Nguyễn (ghi) - 01/12/2019, 22:50 GMT+07 | Kết nối
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyên Thanh
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyên Thanh

Báo cũng quan tâm nêu gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình tiên tiến trong giáo dục để nhân rộng; thẳng thắn phê bình những vấn đề còn hạn chế để các địa phương rút kinh nghiệm, điều chỉnh giải pháp phù hợp.

Các ấn phẩm của Báo có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; đặc biệt, Báo GD&TĐ điện tử có lượng thông tin phong phú, luôn được cập nhật nhanh chóng; đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn xã hội. Những đóng góp tích cực đó của Báo GD&TĐ đã góp phần vào thành công của quá trình đổi mới giáo dục nhất là trong giai đoạn có những thay đổi rất quan trọng.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng và tạo sức lan tỏa rộng, theo tôi, Báo GD&TĐ cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc định hướng dư luận thông qua các bài viết phân tích sâu từng vấn đề. Cần liên kết chặt hơn với văn phòng các sở GD&ĐT trong việc trao đổi thông tin, tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm mới của các địa phương để tạo sức lan tỏa trên phạm vi rộng. Đồng thời, cũng kịp thời nắm bắt, phản ánh những vấn đề nảy sinh qua thực tiễn để định hướng đúng, nâng cao niềm tin của xã hội đối với Giáo dục. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm