rssheader

27/10/2020

Giáo viên trực hè?

GD&TĐ - 25/07/2019, 15:15 GMT+07 | Kết nối
Ảnh Internet Ảnh Internet

Trả lời: Tại Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn: Nhiệm vụ của GV thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường dự bị đại học.

Thời gian làm việc của GV trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó: 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động GD theo quy định về kế hoạch năm học; 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học; 1 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho việc tổng kết năm học. Thời gian nghỉ hè hằng năm của GV là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Như vậy, với quy định nêu trên thì GV được nghỉ hè 2 tháng và không phải trực hè.

Nội dung thứ hai bạn quan tâm về danh hiệu thi đua ở trường học. Theo quy định, ngoài các tiêu chuẩn chung thì khi xét danh hiệu thi đua ở mức nào sẽ có những tiêu chuẩn riêng ở mức đó. Trong thư bạn không nói rõ cụ thể danh hiệu nào nên chúng tôi không đủ cơ sở để trả lời chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo Thông tư số: 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT để có cơ sở đối chiếu với trường học nơi bạn đang công tác.

Cụ thể: Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành GD thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bao gồm: Nguyên tắc xét thi đua khen thưởng; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định; thời điểm nhận hồ sơ; quy trình xét khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen thưởng; trách nhiệm chi thưởng.

Công tác thi đua, khen thưởng ngành GD được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: [email protected]

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm