rssheader

20/10/2020

Giáo viên hợp đồng dạy thể dục có được hưởng chế độ trang phục?

Sỹ Điền - 14/03/2016, 20:09 GMT+07 | Kết nối
Ảnh có tính chất minh họa/internet Ảnh có tính chất minh họa/internet

* Trả lời:

Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg "Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao".

Theo đó, Quyết định này áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Căn cứ vào quy định nêu trên và Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg, chúng tôi thấy, không có điều khoản nào quy định là giáo viên trong biên chế hay hợp đồng mới được hưởng các chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục.

Vì vậy nếu bạn là giáo viên hợp đồng thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hưởng các chế độ chính sách của Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm