rssheader

29/07/2021

Giáo viên chủ động trong xây dựng giáo án

Hải Bình - 10/09/2019, 06:15 GMT+07 | Kết nối
Giáo viên chủ động trong xây dựng giáo án

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết chưa có văn bản nào quy định “không cho phép giáo viên tự soạn giáo án” hay bắt buộc giáo viên “theo giáo án chuẩn” làm giảm khả năng sáng tạo của giáo viên.

Trong nhiều năm nay, Bộ GD&ĐT đã giao quyền chủ động cho giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và xây dựng kế hoạch bài học (giáo án). Việc soạn bài trước khi lên lớp, hình thức, cấu trúc kế hoạch bài học do giáo viên chủ động và linh hoạt sao cho phù hợp với từng môn học, đặc điểm của bài học lý thuyết, thực hành, bài tập, ôn tập... phù hợp với đặc điểm địa phương và đối tượng học sinh.

Bộ GD&ĐT cũng đã có Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh từ năm học 2017 - 2018, trong đó nêu rõ: “Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện ở cả trên lớp và ngoài lớp học”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm