rssheader

04/08/2021

Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên: Đột phá với cách làm mới

Hoàng Anh - 11/05/2021, 14:14 GMT+07 | Kết nối
Đoàn thanh niên trong các trường học có nhiều hoạt động thiết thực, đổi mới. Đoàn thanh niên trong các trường học có nhiều hoạt động thiết thực, đổi mới.

Đây là nhận định của đồng chí Bùi Quang Huy- Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thường trực TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg.

Điểm nhấn từ ứng dụng công nghệ thông tin

Đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã đổi mới phương thức giáo dục phù hợp thanh thiếu nhi, điểm nhấn nổi bật là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi

Các hoạt động học tập, quán triệt, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, Đoàn được thiết kế hiện đại, trẻ trung, ngắn gọn, giúp thanh niên dễ tiếp cận và tham gia trực tuyến trên internet và thiết bị di động thông minh.

Đoàn, Hội, Đội các cấp đã tích cực, chủ động lập các fanpage để thông tin, tuyên truyền và kết nối hoạt động của tổ chức tới đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, góp phần thực hiện công tác giáo dục.

Đồng chí Bùi Quang Huy- Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thường trực TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg

Nhiều sản phẩm tuyên truyền hiện đại, thu hút, hấp dẫn thanh niên bằng hình ảnh đẹp, tranh minh họa sống động, video ca nhạc, clip ngắn gọn, hài hước nhưng sâu sắc để tuyên truyền trên Internet và mạng xã hội như các video clip, bộ ảnh, video ca nhạc, poster cổ động, phóng sự, phim ngắn... nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, bước đầu được thanh thiếu niên yêu thích, đón nhận.

Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội, lan tỏa những câu chuyện đẹp hàng ngày, lấy yếu tố tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy tấm gương tốt góp phần làm cho xã hội, môi trường mạng tốt đẹp, lành mạnh hơn.

Nhân lên những mô hình hay, hành động đẹp

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống, đạo đức cho học sinh sinh viên thông qua phong trào hành động cách mạng là phương thức hành động trung tâm, đạt hiệu quả cao.

Thanh, thiếu niên được trải nghiệm, rèn luyện, trưởng thành theo các tuyến nội dung phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”…

Thông qua các hoạt động đó, đã có 12,3 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; thực hiện hơn 800 nghìn công trình, phần việc, trong đó có nhiều dự án lớn như Đảo Thanh niên, Làng thanh niên lập nghiệp, Cầu giao thông nông thôn...; đề xuất 2,2 triệu ý tưởng, sáng kiến, trong đó, hơn 74 nghìn ý tưởng, sáng kiến đã được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ hoặc kết nối hỗ trợ để hiện thực hóa. Tổ chức Đoàn đã tư vấn, hướng nghiệp cho 11 triệu lượt thanh niên và giới thiệu việc làm cho 2,4 triệu thanh niên hỗ trợ hơn 2.600 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Một trong những điểm mới của các cấp bộ Đoàn khi giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi động là bên cạnh việc chú trọng phát hiện, tuyên dương những gương điển hình tiên tiến đã có những hoạt động thiết thực đồng hành, hỗ trợ, tập hợp, kết nối, phát huy vai trò của các điển hình tiên tiến sau tuyên dương và và huy động người nổi tiếng, người có uy tín để định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi.

Rèn bản lĩnh, trí tuệ qua các hoạt động Đoàn, Hội.

Các thiết chế văn hóa do Đoàn quản lý tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng cho thanh thiếu nhi. Hệ thống các thiết chế văn hóa do Đoàn quản lý đã chú trọng xây dựng và chuyển giao mô hình giáo dục kỹ năng mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục văn hóa, văn nghệ, thể chất và kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi.

Hệ thống Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi các cấp đã phát huy có hiệu quả vai trò trung tâm vui chơi, giải trí của thiếu nhi; phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tài năng và khả năng sáng tạo cho thiếu nhi.

Tầm nhìn dài hạn giáo dục thế hệ trẻ

Để nâng cao hiệu quả công tác, tầm nhìn dài hạn giáo dục thế hệ trẻ giai đoạn 2021-2015, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cho biết: Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, gia tăng số lượng thanh niên tham gia hoạt động đoàn, đội trên tinh thần xung kích, nêu gương; tận dụng tối đa công nghệ số, mạng xã hội trong giáo dục thanh, thiếu nhi.

Qua các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện hài hòa trí tuệ, thể lực, tâm hồn hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đoàn, tăng cường hoạt động thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu vui chơi, giáo dục giải trí lành mạnh của thanh, thiếu nhi…

Để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi thời gian tới đạt hiệu quả cao, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiếp tục tham mưu, trình Thủ tướng phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 – 2025”.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhìn nhận: Giáo dục một con người trở thành công dân tốt phải bắt đầu khi các em còn nhỏ. Trong đó, các thiết chế văn hóa góp phần không nhỏ trong giáo dục đạo đức, lối sống cho các em.

Tuy nhiên, dù Thủ tướng đã đồng ý chủ trương không sáp nhập Nhà thiếu nhi với các thiết chế văn hóa có chức năng không tương đồng, song đến nay, nhiều địa phương vẫn tiếp tục tiến hành sáp nhập Nhà thiếu nhi, làm mất đi các thiết chế văn hóa, giáo dục chuyên biệt cho trẻ em. Vì vậy, các địa phương cần quan tâm, coi Nhà thiếu nhi là thiết chế quan trọng hình thành ý tưởng cách mạng cho thiếu nhi, dừng việc sáp nhập với các thiết chế văn hóa có chức năng không tương đồng.

"Nhìn tổng thể, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng được thực hiện kiên trì, nội dung phù hợp hơn với thanh niên, đem lại hiệu quả cao. Những kết quả trong triển khai Quyết định 1501 đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên”-  Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thường trực TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm