rssheader

28/02/2021

Giải đáp về phân công nhiệm vụ đối với giáo viên

Sỹ Điền - 23/02/2017, 13:07 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Khoản 2 Điều 9 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, quy định:

- Cơ quan quản lý giáo dục, địa phương nơi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục luân chuyển trở về có trách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp và bố trí việc làm đồng thời luân chuyển người khác đi thay thế nếu có yêu cầu. Nếu có khó khăn về biên chế và quỹ lương sẽ được điều chỉnh về biên chế và quỹ lương.

Hết thời hạn nói trên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tình nguyện ở lại để tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài thì được xét để cấp đất làm nhà, làm kinh tế trang trại, kinh tế gia đình và được vay vốn làm nhà, làm kinh tế với lãi suất ưu đãi trả dần trong 10 năm.

Còn tại Điều 25 Nghị định: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ có nêu:

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

- Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Như vậy, nếu bạn được biên chế là giáo viên thì công việc chính của bạn sẽ là giáo viên để đảm bảo phù hợp với chức danh nghề nghiệp.

Vì vậy, theo chúng tôi bạn nên kiến nghị với Ban giám hiệu để phân công việc được hợp lý. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể kiến nghị đến công đoàn ngành Giáo dục để quyền lợi của mình được giải quyết thỏa đáng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm