rssheader

07/03/2021

Dạy lớp ghép hai trình độ có được tính hệ số thâm niên nghề?

Sỹ Điền - 07/11/2018, 10:13 GMT+07 | Kết nối
Dạy lớp ghép 2 trình độ tại Trường TH Khén Pí (Mường Ảng, Điện Biên) Dạy lớp ghép 2 trình độ tại Trường TH Khén Pí (Mường Ảng, Điện Biên)

* Trả lời: Ngày 3/4/2010, Chính phủ ban hành Quyết định số: 15/2010/QĐ-TTg “Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy HS tiểu học trong các cơ sở GD công lập”.

Theo đó, Quyết định có nêu điều kiện được hưởng phụ cấp là giáo viên được Thủ trưởng cơ sở GD hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.

Quyết định cũng quy định, mức phụ cấp được hưởng phụ cấp được tính như sau: Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy; Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

Cách tính phụ cấp như sau: Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên;

Tiền lương tháng của giáo viên (T) = (hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)) x mức lương tối thiểu chung.

Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%; Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Căn cứ vào quy định nêu trên, việc không tính phụ cấp thâm niên nhà giáo để tính hưởng dạy lớp ghép hai trình độ là phù hợp với quy định hiện hành nêu trên. Có thể bạn đang nhầm lẫn phụ cấp thâm niên nhà giáo với phụ cấp thâm niên vượt khung.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm