rssheader

29/11/2020

Chấn chỉnh tình trạng đưa quá nhiều sách tham khảo vào trường học

Hải Bình - 04/08/2019, 06:17 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Để quản lý việc sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT cho biết đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7/7/2014 quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Tuy nhiên, trên thực tế việc này chưa tạo được nhiều chuyển biến rõ rệt. Hiện vẫn còn có sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục, giáo viên đưa nội dung vượt quá yêu cầu của chương trình từ sách tham khảo vào bài kiểm tra; giới thiệu để học sinh, phụ huynh học sinh phải mua nhiều sách tham khảo nhưng hiệu quả sử dụng không cao, làm quá tải cho học sinh, tốn kém cho gia đình học sinh và gây bức xúc trong xã hội.

Để chấn chỉnh tình trạng đưa quá nhiều sách tham khảo vào các cơ sở giáo dục phổ thông, tại Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các sở GD&ĐT tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT. Rút kinh nghiệm trong việc quản lý sách tham khảo, Bộ GD&ĐT đã không phê duyệt danh mục sách bổ trợ đi kèm SGK để tránh việc các cơ sở giáo dục liên kết với các đơn vị phát hành SGK bán kèm sách bổ trợ, tham khảo cho học sinh.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các ban, ngành liên quan xây dựng quy trình quản lý chặt chẽ hơn việc xuất bản, phát hành sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý đối với vi phạm về việc xuất bản, phát hành sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm