rssheader

25/10/2020

Bộ GD&ĐT: Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng"

T.T - 24/01/2018, 13:08 GMT+07 | Kết nối
Bộ GD&ĐT: Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng"

Nhằm phát huy vai trò của từng cá nhân, tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau đây gọi chung là dự án), góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội; thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Bộ GD&ĐT  đề nghị các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT tích cực hưởng ứng cuộc thi, chủ động tham gia sáng tạo, xây dựng dự án gửi về Ban tổ chức cuộc thi trước ngày 28/2/2018.

Đối tượng tham gia là tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đóng trên địa bàn tỉnh; không giới hạn độ tuổi, quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Về nội dung, chủ đề bài dự thi "Sáng kiến vì cộng đồng" phải đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới...

Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội. Các dự án tham dự chưa đạt giải tại bất kỳ cuộc thi nào. Đối với các dự án dự thi cần có kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính kèm theo.

Hình thức tham dự: Văn bản trình bày bằng tiếng Việt, font Times New Roman, cỡ chữ 13 theo mẫu quy định của Ban tổ chức. Khuyến khích bài tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clip,...) liên quan, giúp làm rõ dự án. Các thông tin này gửi bằng hình thức đính kèm tài liệu trực tiếp với dự án dự thi trên website và hòm thư của chương trình, hoặc dẫn đường link đến các trang có lưu trữ tài liệu trên mạng.

Cách thức tham dự: Các dự án tham gia cuộc thi được gửi Ban tổ chức qua hệ thống website hoặc bản in gửi về Ban tổ chức chương trình, cụ thể như sau:

Gửi qua website: Hồ sơ được gửi qua website chương trình tại địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn với các bước như sau: Bước 1: Tải "Bản đăng ký tham gia"; bước 2: Điền thông tin vào "Bản đăng ký tham gia"; bước 3: Gửi "Bản đăng ký tham gia" và các tài liệu khác như video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp (nếu có).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm