rssheader

26/09/2020

40 người đủ điều kiện thi thăng hạng giảng viên cao cấp năm 2020

27/07/2020, 19:52 GMT+07 | Kết nối
40 người đủ điều kiện thi thăng hạng giảng viên cao cấp năm 2020

Theo kế hoạch, danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 của các Bộ và UBND các tỉnh là 22 người.

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 của các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT là 18 người.

Tổng cộng danh sách dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 là 40 người.

Dự kiến thời gian tổ chức thi sẽ từ ngày 2-6/10/2020, tại Trường ĐH Hà Nội. Theo đó, ngày 2/10, buổi sáng tổ chưc khai mạc kỳ thi, ứng viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân; buổi chiều thi Tin học (thi trắc nghiệm trên máy tính).

Ngày 3/7 thi kiến thức chung theo hình thức tự luân (buổi sáng); thi Ngoại ngữ (thi viết) các kỹ năng đọc hiểu, viết, nghe (buổi chiều).

Ngày 4/10, thi bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (thi thuyết trình và phỏng vấn) và thi Bài thi ngoại ngữ.

Các ngày 5-6/10/2020 là thời gian dự phòng.

Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

Quyết định của Bộ GD&ĐT cũng nêu cụ thể về c ông tác chuẩn bị kỳ thi ; tổ chức kỳ thi; phân công nhiệm vụ tổ chức thi; kinh phí tổ chức thi.

Việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 nhằm bảo đảm kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm công lập; khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu CDNN nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức. Đồng thời, động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm