rssheader

19/05/2021

11 mốc thời gian quan trọng xét giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Hiếu Nguyễn - 14/03/2021, 13:29 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet. Ảnh minh họa/internet.

Theo đó, hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại các cơ sở giáo dục đại học là 5/5/2021.

Hạn cuối cùng các hội đồng GS cơ sở gửi hồ sơ và quyết định thành lập hội đồng giáo sư cơ sở, kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng và lịch xét của hội đồng về văn phòng Hội đồng GS Nhà nước là 20/5/2021.

Ngày 25/5/2021, Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước sẽ tập hợp danh sách các hội đồng GS cơ sở và thông báo trên trang thông tin điện tử của Hội đồng GS Nhà nước.

Thời gian tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là từ 1/6 - 16/6/2021.

30/6/2021 là hạn cuối cùng các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại hội đồng GS cơ sở; cũng là hạn cuối ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh trên trang thông tin điện tử của Hội đồng GS Nhà nước.

Các hội đồng GS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 từ 1/7-25/7/2021.

Hạn cuối cùng các hội đồng GS cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (gồm hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng và hồ sơ của ứng viên,… theo quy định): 10/8/2021.

Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các hội đồng GS ngành, liên ngành: 10/9/2021.

Các hội đồng GS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021: từ 13/9 - 30/9/2021.

Hạn cuối cùng các hội đồng GS ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (gồm các hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng, hồ sơ của ứng viên… theo quy định): 15/10/2021.

Hội đồng GS Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 từ 20/10-30/10/2021.

Hội đồng GS Nhà nước đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ triển khai công việc cần thiết theo lịch nói trên.

Các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ căn cứ quy định tại khoản 1, điều 12, quyết định số 37/2018/QĐ-TTg tiến hành thành lập hội đồng giáo sư cơ sở.

Sau khi thành lập, đề nghị các hội đồng GS gửi quyết định thành lập hội đồng GS cơ sở, kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng và lịch xét của hội đồng về văn phòng Hội đồng GS Nhà nước trước 20/5/2021.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm