Hướng dẫn đánh giá ngoài các trường ĐH, CĐ, TCCN

Hướng dẫn đánh giá ngoài các trường ĐH, CĐ, TCCN
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Bộ Giáo dục Đào tạo & các đơn vị tư vấn đã kết thúc tốt đẹp chuyến khảo sát tại trường Đại học Thủy lợi
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Bộ Giáo dục Đào tạo & các đơn vị tư vấn trong chuyến khảo sát tại trường Đại học Thủy lợi

Theo đó, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có từ 5 – 7 thành viên do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ra quyết định thành lập, bao gồm trưởng đoàn, thư ký, 1 thành viên thường trực và từ 2 – 3 thành viên khác.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài làm việc tập trung trong 2-3 ngày để nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của trường đăng ký kiểm định chất lượng (khi có đủ báo cáo sơ bộ của tất cả thành viên trong đoàn và có ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn có mặt, trong đó có trưởng đoàn và thư ký). Trên cơ sở kết quả thảo luận, trưởng đoàn xây dựng kế hoạch khảo sát tại trường, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và phân công dự thảo báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá.

Hướng dẫn quy định, báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, các kiến nghị và kế hoạch khảo sát phải được trên 2/3 số thành viên của đoàn nhất trí thông qua trước khi gửi cho Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng GD hoặc đơn vị được ủy quyền tổ chức đánh giá ngoài để báo cáo.

Việc khảo sát sơ bộ tại trường đăng ký kiểm định chất lượng sẽ diễn ra không quá 15 ngày sau đợt nghiên cứu báo cáo tự đánh giá. Sau khảo sát sơ bộ trong vòng 1 ngày, đợt khảo sát chính thức sẽ diễn ra tại trường trong vòng 3-4 ngày. Đoàn chỉ tiến hành khảo sát khi có ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn có mặt trong đó có trưởng đoàn và thư ký. Báo cáo kết quả khảo sát tại trường cũng phải được 2/3 só thành viên của đoàn nhất trí thông qua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường có trách nhiệm gửi công văn đến Bộ GD&ĐT, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài nêu rỗ các ý kiến nhất trí hoặc không và phải nêu rõ lý do kèm các chứng cứ minh chứng nếu không nhất trí. Nếu quá thời hạn trên, trường không có ý kiến, coi như đã đồng ý với dự thảo baó cáo đánh giá ngoài….

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học đã được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến áp dụng từ nhiều năm nay (Hoa Kỳ từ cuối thế kỷ 19). Trong vòng chục năm trở lại đây, đã có tới khoảng 60 quốc gia trên thế giới tiến hành đánh giá chất l¬ượng giáo dục đại học, coi đó như một giải pháp để đảm bảo chất lượng.

Đánh giá ngoài các trường đại học là một  trong 4 bước của quá trình kiểm định chất lượng giáo dục đai học: 1- Xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. 2- Tự đánh giá chất lượng do cơ sở đào tạo thực hiện. 3- Đánh giá ngoài cơ sở đào tạo do cơ quan tổ chức kiểm định thực hiện. 4- Quyết định công nhận mức độ đạt.

Theo báo cáo của Cục KT&KĐCLGD, trong 2 năm  2006-2007 có 20 trường đại học được đánh giá ngoài. 20i trường đại học nay được lựa chọn từ các trường đại học công lập (18 trường) và ngoài công lập (2 trường). Dựa trên 10 tiêu chuẩn gồm 53 tiêu chí, các đoàn đánh giá ngoài đã có những đánh giá khách quan, chính xác về các điều kiện đảm bảo chất lượng của 20 trường đại học nói trên. 

Hiếu Nguyễn

Nhờ sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, thầy Hải luôn được các em nhỏ quý mến.

Thầy 'bảo mẫu' ở Tú Nang

GD&TĐ - Gần 15 năm gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ, thầy Đinh Công Hải được mọi người ví von với tên gọi 'mẹ hiền' của đám trẻ vùng cao ở xã Tú Nang.