Hơn 50 trường đại học, học viện liên kết đào tạo “chui” không phép

Bộ GD-ĐT vừa rà soát về thực hiện liên kết đào tạo hơn 200 trường đại học trên toàn quốc, kết quả có đến hơn 50 trường đại học, học viện, đại học vùng có các hoạt động liên kết đào tạo nhưng không có văn bản cho phép của Bộ GD-ĐT. 
Hơn 50 trường đại học, học viện liên kết đào tạo “chui” không phép

Năm 2018, Bộ GD-ĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra về tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở GDĐH, CĐSP, TCSP, các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó có việc kiểm tra các hoạt động liên kết và đào tạo.

Theo đó, Bộ GD-ĐT, yêu cầu các ĐH, học viện, trường ĐH báo cáo việc liên kết đào tạo, đào tạo ngoài trụ sở chính.  Đến ngày 30/11/2018, có 02 ĐH quốc gia, 03 ĐH vùng và 196 trường có báo cáo về hoạt động này.

Qua rà soát, nhiều đơn vị thực hiện liên kết đào tạo khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Số trường có các hoạt động liên kết đào tạo/đào tạo ngoài trụ sở chính không có/không có đủ văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền là 2 ĐH vùng, 50 trường ĐH, học viện.

Điển hình một số trường có nhiều lớp liên kết đào tạo nhưng không có văn bản cho phép của Bộ GD-ĐT: Trường ĐH Tây Nguyên (11 lớp), Trường ĐH Đà Lạt (12 lớp, đã bị xử phạt), Trường ĐH Quy Nhơn (43 lớp), Trường ĐH Mỏ - Địa chất (33 lớp), Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang (8 lớp),

Trường ĐH Luật Hà Nội (33 lớp), Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (5 lớp), Học viện Âm nhạc Huế (7 lớp), Trường ĐH Y tế Công cộng (6 lớp), Trường ĐH Nội vụ (15 lớp), Học viện Báo chí Tuyên truyền (22 lớp), Học viện Hành chính quốc gia (16 lớp), Học viện Ngân hàng (24 lớp), Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (9 lớp), Trường ĐH Quảng Bình (17 ngành), Trường ĐH Kiên Giang (4 lớp).

Đối với các cơ sở giáo dục đặt lớp liên kết đào tạo không đúng quy định; tổ chức liên kết đào tạo với đối tác không đúng quy định. Cụ thể, một số cơ sở GDĐH báo cáo có các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài trụ sở chính chưa có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền: Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế).                     

Một số trường liên kết đào tạo với đơn vị không đúng đối tượng liên kết như Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Liên kết với Trung tâm dạy nghề Hiệp Hòa - Bắc Giang), Học viện Tài chính (liên kết với Cục Tài chính), Trường ĐH Quảng Bình (liên kết với các trung tâm GDTX cấp huyện), Học viện Báo chí Tuyên truyền (liên kết với Hội nhà báo thành phố Hà Nội, Đảng ủy khối doanh nghiệp Bắc Ninh).

Một số cơ sở giáo dục ĐH báo cáo có các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài trụ sở chính chưa có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền là: Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế). 

Một số trường liên kết đào tạo với đơn vị không đúng đối tượng liên kết như Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Liên kết với Trung tâm dạy nghề Hiệp Hòa - Bắc Giang), Học viện Tài chính (liên kết với Cục Tài chính), Trường ĐH Quảng Bình (liên kết với các trung tâm GDTX cấp huyện), Học viện Báo chí Tuyên truyền (liên kết với Hội nhà báo thành phố Hà Nội, Đảng ủy khối doanh nghiệp Bắc Ninh).

Năm 2018, Bộ GD-ĐT đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt là 306.500.000 đồng.

Từ 01/01/2019 đến 15/5/2019 đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 55.000.000 đồng.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, kết quả thanh tra này đã góp phần phòng ngừa, phát hiện những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong quản lý và kịp thời kiến nghị xử lý vi phạm, đề xuất các biện pháp khắc phục, góp phần chấn chỉnh, duy trì kỷ cương, nền nếp trong hoạt động giáo dục.

Theo dantri