Hội thảo “Xây dựng khung năng lực Hiệu trưởng..."

GD&TĐ - Ngày 15/9/2017, Học viện Quản lý Giáo dục (QLGD) Hà Nội phối hợp với Trường Cán bộ QLGD TPHCM tổ chức Hội thảo “Xâydựng Khung năng lực Hiệu trưởng/ Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH)”. Hội thảo quy tụ gần 60 đại biểu là lãnh đạo đến từ hơn 40 trường ĐH, Học viện…
Hội thảo “Xây dựng khung năng lực Hiệu trưởng..."

Các đại biểu tập trung thảo luận 10 nhóm công việc quan trọng đã, đang đặt ra với Hiệu trưởng hiện nay. Đó là: 1/ Quản trị chiến lược nhà trường; 2/ Tổ chức bộ máy; 3/Quản trị nhân lực; 4/ Quản lý họat động đào tạo; 5/ Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ; 6/ Quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế; 7/ Đánh giá và kiểm định chất lượng GD; 8/ Quản trị tài chính và tài sản; 9/ Phát triển mối quan hệ nhà trường; 10/ Phát triển cá nhân.

Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng trường (HĐT), các đại biểu đi sâu làm rõ 5 nhóm công việc chủ yếu. Đó là: 1/ Xây dựng chương trình nghị sự của HĐT; 2/Định hướng, phê duyệt, giám sát và kiểm soát chiến lược phát triển nhà trường; 3/ Kiểm soát, công bố thông tin, đảm bảo minh bạch và giải trình; 4/ Tổ chức thực hiện công tác nhân sự Hiệu trưởng/ Phó hiệu trưởng; 5/ Phát triển cá nhân.

Ban tổ chức Hội thảo đã đề xuất Khung năng lực chức danh Hiệu trưởng/ Phó hiệu trưởng gồm 5 tiêu chuẩn chủ yếu với 15 tiêu chí và 40 chỉ báo. Với chức danh Chủ tịch HĐT, BTC đề xuất gồm 3 tiêu chuẩn, 8 tiêu chí và 22 chỉ báo.

GS TS Phạm Quang Trung- Giám đốc Học viện QLGD cũng đã công bố Kế hoạch thực hiện xây dựng các chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng/ Phó hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT ĐH tiến hành từ cuối tháng2/2017 đến tháng 9/2017 của Học viện QLGD…

Được biết, Hội thảo này nhằm thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng “Xây dựng Khung năng lực Hiệu trưởng/ Phó hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT các cơ sở GDĐH”, mà Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã giao cho Học viện QLGD làm đầu mối nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện, phục vụ kịp thời cho sự nghiệp “đổi mới căn bản, toàn điện GD&ĐT” cả nước hiện nay.