Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại Hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại Hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ

Nửa nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo tập trung, sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, đổi mới của toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong khối, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội II Đảng bộ Khối đề ra.

Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Khối luôn được duy trì ổn định, công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững;

Đảng bộ Khối đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ công tác đã đề ra. Xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Công tác chuyên môn có những chuyển biến tích cực, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc. Việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được đẩy mạnh từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao giáo dục đào tạo.

Công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn, công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, công tác quy hoạch cấp ủy các cấp của Đảng bộ Khối được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và dần đi vào nề nếp…

Các cấp ủy đảng và ban giám hiệu các trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo hướng tập trung, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đã có nhiều đổi mới, sự tâm huyết, ý thức trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên và quyết tâm đổi mới của các trường đại học, cao đẳng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ GD&ĐT và đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Khối.

Chia sẻ về phương hướng nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã khẳng định: Trong những năm tiếp theo, Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu”;

Đẩy mạnh thực hiện chương trình 03-CT/ĐUK “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội”; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết; chủ động nắm bắt, phối hợp xử lý, định hướng dư luận xã hội trong khối.

Đồng thời Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình số 05-CT/ĐUK “phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức các trường Đại học, Cao đẳng tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô”.

Cô Phượng chụp ảnh lưu niệm.

Hạnh phúc từ những điều giản dị

GD&TĐ - Với tôi và đồng nghiệp, điều tuyệt vời nhất luôn là nụ cười trẻ thơ. “Thuyền trưởng” Cà Thị Phượng đã truyền lửa để chúng tôi thêm yêu nghề!
Học sinh trường Mầm non Huổi Lếch chụp ảnh lưu niệm.

Điều giản dị

GD&TĐ - Nếu ai hỏi có điều nào tuyệt vời nhất, thì có lẽ với tôi và tất cả bạn bè đồng nghiệp, đó là nụ cười của trẻ thơ...