Học sinh, sinh viên Lào Cai sẽ nhận nhiều hỗ trợ khởi nghiệp

GD&TĐ - UBND tỉnh Lào Cai vừa thông qua kế hoạch số 185 về Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, thời gian thực hiện từ năm 2022- 2025 với đối tượng là học sinh, sinh viên (HSSV) đang học nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng, Trung cấp và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - Giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ quản lý, nhà giáo, người làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại Trường Cao đẳng, Trung cấp và các Trung tâm GDNN – GDTX  trên địa bàn tỉnh.

Đề án đặt ra mục tiêu: 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. 100% HSSV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Phấn đấu Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh thành lập các Trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp hoặc các Câu lạc bộ khởi nghiệp trong trường; các đơn vị khác có Tổ hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp; kêu gọi, phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản nhằm hình thành các trung tâm, câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường.

Tổ chức thi các ý tưởng khởi nghiệp cho HSSV trên địa bàn tỉnh tối thiểu 2 năm/lần. Lựa chọn các dự án có tính khả thi để hỗ trợ hoặc kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp nuôi dưỡng ý tưởng, phát triển ý tưởng và hiện thực hóa ý tưởng…

Để triển khai kế hoạch hiệu quả đề án đưa ra 4 giải pháp: Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; Tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; Hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của HSSV.

Trong đó, đáng chú ý với giải pháp hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của HSSV sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, của Trung ương để hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của cơ sở (gồm nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học, nguồn xã hội hóa, nguồn thu hợp pháp khác...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV.

Xây dựng Quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, các nhà tài trợ. Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ nguồn kinh phí thuộc Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và năm 2022 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai hướng tới mục đích:

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 1665 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, tạo chuyển biến mang tính đột phá về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Trường Cao đẳng, Trung cấp và các Trung tâm GDNN- GDTX trên địa bàn tỉnh.

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của HSSV; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp HSSV tự tin, chủ động, sáng tạo trong khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện HSSV và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, tự tạo việc làm.

Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV để giới thiệu cho các nhà đầu tư, tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ