Học bổng Quỹ Mitsubishi UFJ năm 2010

Học bổng Quỹ Mitsubishi UFJ năm 2010
Đại học Nanzan
Đại học Nanzan

Quỹ sẽ tiến hành đưa ra những chương trình được thiết kế nhằm giúp cho sinh viên tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản. Sinh viên phải ở tại gia đình (home stay) được chỉ định bởi quỹ Mitsubishi UFJ hoặc ĐH Nanzan.

Quỹ Mitsubishi UFJ sẽ chi trả học phí tại ĐH Nanzan, phí lưu trí tại gia đình nuôi và các khoản sinh hoạt phí cần thiết, tổng cộng khoảng 2.300.000 JPY.

Điều kiện dự tuyển là sinh viên dưới 30 tuổi; phải hoàn tất ít nhất 12 năm chương trình phổ thông hoặc tương đương và hội đủ những yêu cầu cần thiết để theo học chương trình cao đẳng, đại học tại Việt Nam; đủ sức khỏe; có niềm đam mê với văn hóa Nhật bản; có khả năng Anh ngữ hoặc Nhật nhữ; điểm trung bình tích lũy từ 7,7 trở lên, ưu tiên sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên.

Ứng viên cần chuẩn bị 2 bộ hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, bài viết trình bày về bản thân và kế hoạch học tập, bảng điểm tích lũy (bản gốc và bản dịch có xác nhận của nhà trường); giấy khám sức khỏe; 4 ảnh 3x4; bản sao hộ chiếu.

ĐH Quốc gia TP.HCM có trách nhiệm thông báo về chương trình và đồng thời tuyển chọn ứng viên thích hợp. Sauk hi lựa chọn được ứng viên, trường sẽ gửi hồ sơ ứng viên đến Quỹ Mitsubishi UFJ cuối tháng 1/2010. Hạn nộp hồ sơ là 21/1/2010.

Đan Thảo