Hoàn thành thẩm định vòng 2 sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh lớp 10

GD&TĐ - Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 đã hoàn thành thẩm định vòng 2, thực hiện nghiêm các văn bản pháp lý quy định tiêu chuẩn, tiêu chí thẩm định.
Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10 làm việc tại Hà Nội.
Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10 làm việc tại Hà Nội.

Ngày 11/12, thông tin với Báo Giáo dục và Thời đại, Thiếu tướng Phạm Đức Tú- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ GD&ĐT) cho biết: Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10 đã hoàn thành thẩm định vòng 2, thực hiện nghiêm các văn bản pháp lý quy định tiêu chuẩn, tiêu chí thẩm định.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ngay từ khi triển khai biên soạn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT đã đề nghị và được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, lựa chọn các cơ sở đào tạo, nhà khoa học có uy tín tham gia biên soạn các bộ sách.

Cùng với đó, đã cử rất nhiều các đồng chí tướng lĩnh, đồng chí là lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nhà khoa học có uy tín tham gia Hội đồng Quốc gia thẩm định bộ sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10; đồng thời chỉ đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh  tham mưu xây dựng các kế hoạch, quyết định thành lập Hội đồng, chỉ đạo các nhà xuất bản phối hợp với Tổng Chủ biên, Chủ biên chuẩn bị bản mẫu sách giáo khoa.

Ngày 6/10, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10 tổ chức họp vòng 1 để thẩm định các bản mẫu. Hội đồng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ rõ những nội dung cần chỉnh sửa trong các bản mẫu để các nhà xuất bản, nhóm tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng quy định. 

Trong các ngày 7 và 8/12 vừa qua, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10 đã tiến hành thẩm định vòng 2. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng ghi nhận nhiều đổi mới, sáng tạo của tác giả sách giáo khoa để đảm bảo tính mở của sách, giúp giáo viên được sáng tạo trong dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.

Ảnh minh họa ITN.

Xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Những năm gần đây, Việt Nam có chuyển động tích cực về thu hút sinh viên quốc tế.