Hòa Bình siết chặt quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ: Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu các Phòng GD&ĐT tăng cường công tác quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Hằng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa (tư thục) trên địa bàn của huyện, thành phố.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Địa điểm đặt trung tâm; giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập; bộ máy quản lý và giáo viên tham gia giảng dạy; cơ sở vật chất dạy học; đối tượng học sinh tham gia học; khung thời gian học; công tác phòng cháy chữa cháy...

Đơn vị kiểm tra căn cứ vào hồ sơ cấp phép của Sở GD&ĐT lưu tại Trung tâm để đối chiếu. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm, đơn vị tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cô Hiền ân cần chỉ dạy học sinh.

Cô Hiền dạy giỏi

GD&TĐ - Hơn 18 năm gắn bó với nghề, cô Vũ Thị Hiền (Sơn La) được biết đến là một giáo viên dạy giỏi. Bảng thành tích mà cô "sưu tầm" cứ nhiều thêm mỗi ngày.
Ảnh minh họa: ITN

Cùng AI vươn đến ước mơ!

GD&TĐ - Chat GPT thân mến! Vào khoảng cuối năm 2022, bạn đã được công ty OpenAI cho ra mắt và ngay lập tức thu hút sự chú ý trên toàn cầu.