Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya
Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy HimalayaHình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya

Hình ảnh giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm ở dãy Himalaya

GD&TĐ - Ấn Độ đang cố gắng tiếp cận và đưa 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm bị sập ra ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ