Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt
Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt
Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt
Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt
Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt
Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt
Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt
Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt
Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt
Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt

Hình ảnh binh lính khổ luyện cho chiến dịch đặc biệt

GD&TĐ -Lực lượng đổ bộ đường không Nga vừa công bố những hình ảnh huấn luyện trước khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

GD&TĐ - Ở Nepal, mua thu hoạch nguyên liệu thô để làm giấy đã bắt đầu. Hầu hết người dân vùng núi của đất nước đều tham gia công việc này.