Hiệp hội Vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam đại hội nhiệm kỳ II (2021-2025)

GD&TĐ - Ngày 21/12 tại Hà Nội, Đại hội Nhiệm kỳ II (2021-2025) của Hiệp hội Vì Giáo dục Cho Mọi người Việt Nam (VAEFA) đã diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, chủ tịch VAEFA nhiệm kỳ II (2021-2025) phát biểu
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, chủ tịch VAEFA nhiệm kỳ II (2021-2025) phát biểu

Báo cáo thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên (2015-2020) của VAEFA cho biết đã tham vấn nhiều nội dung quan trọng như Luật giáo dục (sửa đổi) 2019, đánh giá ngành giáo dục 2011-2020, Đề án Xây dựng Xã hội Học tập 2021-2030, và các khảo sát, nghiên cứu cũng như các hoạt động hỗ trợ thành viên và đối tác nhằm cải thiện hòa nhập và bình đẳng trong giáo dục đã được trình bày tại Đại hội.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên nhưng VAEFA đã luôn nỗ lực vượt qua và từng bước củng cố, phát triển. Trong nhiệm kỳ II, VAEFA sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng mạng lưới thành viên, khuyến khích kết nạp các nhóm phụ nữ, thanh thiếu niên, các tổ chức của và vì người khuyết tật, các nhóm dân tộc thiểu số cũng như các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Những mục tiêu tốt đẹp của Hiệp hội Vì Giáo dục Cho Mọi người Việt Nam ảnh 1
Những mục tiêu tốt đẹp của Hiệp hội Vì Giáo dục Cho Mọi người Việt Nam

Đại hội đã thảo luận Điều lệ, chương trình hoạt động của Hiệp hội, thông qua danh sách Hội đồng thành viên, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội và bầu Ban Kiểm tra. Đại hội đã ghi nhận và đánh giá cao sự hoạt động tích cực, bền bỉ và có hiệu quả của các thành viên Hiệp hội. Đại hội đã nhất trí quyết nghị những vấn đề: Tán thành Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ I, những nội dung của Phương hướng hoạt động Hiệp hội nhiệm kỳ II (2021 – 2025); Thông qua sửa đổi Điều lệ VAEFA nhiệm kỳ II.

Đại hội đã bầu Ban Thường vụ nhiệm kỳ II (2021 – 2025) gồm 16 thành viên. PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Vì Giáo dục Cho Mọi người Việt Nam nhiệm kỳ II (2021 – 2025). Đại hội đã thông qua kết quả bầu Ban Kiểm tra của Hiệp hội Vì Giáo dục Cho Mọi người Việt Nam nhiệm kỳ II gồm 3 thành viên. 

VAEFA sẽ tiếp tục hỗ trợ và tham gia các tiến trình tham vấn chính sách giáo dục, phối hợp với Bộ GD-ĐT và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục để góp phần cùng với ngành giáo dục đạt được các mục tiêu đề ra trong Chiến lược Phát triển giáo dục Việt Nam 2021-2030, đặc biệt lưu ý các yêu cầu đặt ra cho giáo dục trong thời đại chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và ứng phó với đại dịch Covid-19 cũng như các tình huống khẩn cấp khác, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực GD-ĐT Việt Nam đến năm 2030, hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hòa nhập, đáp ứng giới và có chất lượng cho mọi người Việt Nam.

ThS Nguyễn Trọng Minh - Giám đốc Công ty CP Công nghệ GRAC giới thiệu về công nghệ tại hội thảo.

Quản lý rác thải bằng công nghệ số

GD&TĐ - Thay vì quản lý và thu gom rác cách truyền thống, có thể ứng dụng CN 4.0 xây dựng mạng lưới quản lý và thanh toán online bằng phần mềm Grac.