Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hệ thống giáo dục quốc dân là thống nhất

Minh Phong - 29/04/2019, 18:00 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

TTUB cho rằng, hệ thống giáo dục quốc dân là thống nhất. Do vậy, Dự thảo Luật quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục; quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong quản lý nhà nước đối với giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

Để tạo sự linh hoạt cho Chính phủ trong phân công trách nhiệm quản lý nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng giai đoạn cụ thể, Dự thảo Luật quy định các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo sự phân công của Chính phủ; UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ (Điều 102).

Tiếp thu ý kiến đại biểu, TTUB đã phối hợp với Ban soạn thảo rà soát điều chỉnh ở các điều khoản cụ thể. Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện trên nguyên tắc Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục; quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, quan tâm đến trách nhiệm của Bộ LĐTBXH và chú ý đến trách nhiệm chính quyền địa phương để Chính phủ chủ động trong điều hành.

 HS năng động với kỹ năng thuyết trình. Ảnh minh họa

Có ý kiến đại biểu đề nghị quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để thống nhất với quy định của Luật GDĐH, Luật GDNN.

Về vấn đề này, TTUB đã chỉnh lý theo hướng giải thích khái niệm “kiểm định chất lượng giáo dục” (Điều 5); bổ sung quy định về mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục;

Bổ sung quy định tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước ngoài được hoạt động tại Việt Nam và thẩm quyền của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, việc cho phép hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp;

Quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức kiểm định nước ngoài được công nhận hoạt động tại Việt Nam; giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (các điều 108, 109,110).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm