Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến
Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến
Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến
Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến
Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến
Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến
Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến
Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến
Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến
Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiếnHàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiếnHàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiếnHàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiếnHàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiếnHàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiếnHàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiếnHàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiếnHàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến

Hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tham chiến

GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Nga mới đây đã nhận được khoảng 30 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 từ Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ