Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hà Nội: Triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc

11/11/2018, 21:52 GMT+7 | Khỏe - Đẹp

Cụ thể, Sở Y tế Thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc: Tuyên truyền, phổ biến về kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 giai đoạn II (2018-2020) và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới về phòng, chống kháng thuốc.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, các quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh: Tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn sử dụng kháng sinh, quy định về kê đơn thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn,... Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở y tế. Tổ chức các hoạt động: Treo băng rôn, quảng cáo, tuyên truyền tại các cơ sở y tế,...

Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kê đơn và bán thuốc theo đơn tại các bệnh viện, nhà thuốc trên địa bàn; Phối hợp các cơ quan truyền thông của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn và các hội chuyên môn nghề nghiệp để tuyên truyền phổ biến cho người dân về sự nguy hiểm của vi khuẩn để kháng thuốc, thông điệp: “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”, “Sử dụng kháng sinh phải theo hướng dẫn của y, bác sỹ”, “Bán thuốc kháng sinh phải có đơn của y, bác sỹ".

Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống kháng thuốc tại địa phương và báo cáo Bộ Y tế.

Theo http://thanglong.chinhphu.vn

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm