Hà Nội: Ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026

GD&TĐ - Sáng 17/2, đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026
Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu.
Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu.

Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố.

Phối hợp 4 cơ quan

Trình bày tóm tắt dự thảo Quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan giai đoạn 2021-2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, dự thảo Quy chế gồm 3 chương, 26 điều.

Nội dung phối hợp công tác cụ thể gồm: Công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND và bầu Hội thẩm nhân dân; tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật, pháp lệnh- phản biện xã hội- phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND thành phố; tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân…

Nguyên tắc phối hợp đảm bảo tính thống nhất, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc theo quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành ủy và theo quy chế này.

4 cơ quan chủ động, kịp thời để cùng triển khai thực hiện công việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định pháp luật và quy chế này; tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

Trên cơ sở thống nhất cao các nội dung của dự thảo, đại diện 4 cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026 trước sự chứng kiến của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự chủ động của Thường trực HĐND thành phố cùng các cơ quan trong việc đề xuất, chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp.

Đồng thời khẳng định việc ký, ban hành quy chế phối hợp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm của 4 cơ quan, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện công việc chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của thành phố trong thời gian tới.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật năm 2021, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2021 bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

 Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn thế giới cũng như ở nước ta và Thủ đô, gây thiệt hại lớn đến tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại....  

Hà Nội: Ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026 ảnh 1
Quang cảnh lễ ký kết.

Năm 2022, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”; để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 Với tinh thần đó, việc 4 cơ quan đại diện cho cử tri, cho các cơ quan hành pháp của Thủ đô tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn 2021-2026 là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để từng cơ quan chủ động, xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật.

Đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng các cơ chế chính sách và tổ chức triển khai thực hiện, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và bảo đảm đời sống, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Làm việc theo tinh thần “5 rõ”

Để nâng cao hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy đã ban hành để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII để báo cáo nội dung theo đúng thẩm quyền.

Hà Nội: Ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026 ảnh 2

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026.

Đối với các nội dung phối hợp công tác có thời hạn thực hiện đã nêu tại Quy chế, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo bộ phận tham mưu chủ động tham mưu, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đặc biệt đối với các nội dung chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND thành phố, coi đây là thước đo đánh giá chỉ số “phối hợp nội bộ” của các cơ quan hành chính của thành phố, qua đó tạo sự lan tỏa để các sở, ban, ngành thành phố và các quận, huyện, thị xã cùng học tập, làm theo.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong công tác phối hợp, các cơ quan cần gắn với việc tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng làm việc theo tinh thần “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm), tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và hiệu lực hiệu quả. Phát huy cao độ quyền làm chủ của người dân; không chỉ mối quan hệ của 4 cơ quan mà là mối quan hệ giữa dân với chính quyền, tạo ra cơ chế, môi trường thuận lợi để phát triển nhằm chăm lo của người dân tốt hơn.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, thông qua việc phối hợp, 4 cơ quan nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân từ việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị sau tiếp xúc cử tri… đảm bảo ý kiến của người dân được tiếp thu và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đặc biệt, cần quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền những nội dung trên để người dân nắm được các chủ trương, cơ chế, chính sách, quy định của nhà nước… qua đó góp phần thu hút sự tham gia của người dân vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân.

4 cơ quan cũng cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát các quy chế phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã rà soát quy chế phối hợp cấp mình để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy chế đã ký kết của 4 cơ quan cấp thành phố. Qua đó, nhằm đảm bảo phối hợp hoạt động nhịp nhàng, không chồng lấn, không bỏ sót nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, kết quả chung là sự an dân, vì dân để phát triển.

Thay mặt 4 cơ quan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã tiếp thu toàn bộ các nôi dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng thời khẳng định thời gian tới 4 cơ quan sẽ cùng nhau phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ từng năm, từng giai đoạn và các chỉ tiêu nghị quyết lần thứ  XVII Đảng bộ thành phố xác định.

Học sinh ngụ ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An đến trường THCS - THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM bằng tàu.

Đắn đo khi học phí tăng

GD&TĐ - Học phí đại học rục rịch tăng từ năm học 2023-2024 khiến nhiều học sinh khối 12 băn khoăn với bài toán chọn trường, ngành học.
U17 Việt Nam thua Yemen ở trận giao hữu trước thềm giải giao hữu.

U17 Việt Nam thua sốc Yemen

GD&TĐ - Tối ngày 10/6, U17 Việt Nam có buổi tổng duyệt cuối cùng là trận giao hữu với Yemen khi đội bóng này cũng đang tập huấn tại TPHCM.