rssheader

26/10/2020

Người lao động có quyền nghỉ việc mà không cần báo trước

Anh Quang - 14/12/2019, 13:07 GMT+07 | Bạn đọc
Khi không được bảo đảm các điều kiện làm việc, người lao động có quyền nghỉ việc mà không cần báo trước Khi không được bảo đảm các điều kiện làm việc, người lao động có quyền nghỉ việc mà không cần báo trước

Đây là một nội dung được nêu tại Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, cùng với quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động từ 03 – 45 ngày.

Từ ngày 1/1/2021 người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm