rssheader

25/06/2021

Nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh

Hải Bình - 05/02/2021, 13:05 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Bộ GD&ĐT có giải pháp cụ thể trong việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT vào trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp… nhằm tạo cơ hội cho các em có điều kiện tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT, Bộ GD&ĐT đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp: 

Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học.

Đồng thời, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo địa phương, nhà trường nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT nhằm tạo cơ hội cho học sinh tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm