rssheader

07/05/2021

Hợp đồng lao động với vị trí nấu ăn trong trường phổ thông công lập

Hải Bình - 20/04/2021, 11:29 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định: Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ (4 vị trí) gồm kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ. Đề nghị xem xét, bổ sung định mức nhân viên nấu ăn trong khung vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, trường phổ thông dân tộc nội trú..

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập quy định và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập không quy định vị trí việc làm nấu ăn. 

Theo đó, quy định đối với công việc nấu ăn thì được hợp đồng lao động trong trường hợp các cơ sở giáo dục có tổ chức cho học sinh ăn bán trú, nội trú. Quy định này nhằm thực hiện chính sách tiết kiệm, sử dụng hiệu quả biên chế trong các cơ sở giáo dục công lập.

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân tộc nội trú căn cứ nhu cầu, khối lượng công việc thực tế, đề xuất cơ quan có thẩm quyền địa phương quyết định số lượng lao động hợp đồng làm nhiệm vụ nấu ăn theo các quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm