rssheader

28/07/2021

Đề xuất sửa đổi chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Hải Bình - 29/06/2021, 14:20 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn quy định:

“Nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với tiểu học và 7 km trở lên đối với trung học cơ sở; hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá”.

Việc quy định khoảng cách như trên chưa sát với thực tế vì trường hợp nhà có điều kiện hơn chọn trường ở xa thì được thụ hưởng, còn các em không có điều kiện học trường gần lại không được thụ hưởng.

Mặt khác, việc xác định khoảng cách nêu trong Nghị định không có quy định cơ quan tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền xác nhận nên địa phương gặp khó khăn trong việc triển khai. Đề nghị quy định cụ thể địa bàn nào được hưởng thì dễ áp dụng hơn.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Tiếp thu ý kiến của các cử tri, trong năm 2021, Bộ GD&ĐT tổ chức khảo sát, đánh giá và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (Nghị định 116).

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 116, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu đề xuất Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 116 trong năm 2022 bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm