rssheader

22/10/2020

Chế độ chuyển vùng đặc biệt khó khăn

GD&TĐ - 27/03/2019, 13:00 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Thời gian công tác của tôi tại trường THCS Phong Phú B là 17 năm tạm chia làm 3 giai đoạn: Từ ngày 1/10/2001 - 30/12/2015 tôi công tác tại xã ĐBKK theo Quyết định (QĐ) của Trung ương (trường tôi nằm trên xã nghèo). Từ 1 - 30/1/2016 (chỉ có 1 tháng) xã Phong Phú thoát xã nghèo chuyển sang ấp nghèo, nhưng đến tháng 2/2016 mới có QĐ. Từ ngày 1/2/2016 - 3/10/2018 tôi công tác tại ấp ĐBKK theo QĐ của 75/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016 (trường tôi nằm trên ấp nghèo). Vậy tôi công tác từ xã ĐBKK, rồi đến ấp ĐBKK chỉ trừ tháng 1/2016 (chỉ có 1 tháng). Như vậy khi tôi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (KTXH - ĐBKK) tôi có được hưởng chế độ chuyển vùng theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không? - Nguyễn Hiền (nguyenhien***@gmail.com).

Trả lời: Điều 8 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; Từ trên 6 - 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 8 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: [email protected]

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm