Giáo viên mầm non may khẩu trang, nấu ăn... phục vụ nhân dân khu cách ly

Giáo viên mầm non may khẩu trang, nấu ăn... phục vụ nhân dân khu cách ly

Những việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp của tập thể giáo viên ở  các đơn vị trường học trên địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng thể hiện sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng góp phần đẩy lùi dịch bệnh. 

Giáo viên Trường Mầm non Lê Lợi tình nguyện nấu ăn phục vụ người cách ly

Không quản ngại khó khăn, vất vả, các cô giáo Trường Mầm non Lê Lợi và các cô giáo Trường Mầm non An Hòa tình nguyện nấu ăn phục vụ khu cách ly.

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non An Hòa sẵn sàng làm đầu bếp phục vụ khu cách ly

Trường Tiểu học và Mầm non Nam Sơn ủng hộ các chốt kiểm dịch xã Nam Sơn 6 triệu đồng và 120 khẩu trang vải.

Giáo viên mầm non may khẩu trang, nấu ăn... phục vụ nhân dân khu cách ly ảnh 5
Trường Tiểu học và Mầm non Nam sơn chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh

Chung tay cùng cộng đồng chống dịch Covid-19, các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non An Dương ủng hộ các chốt kiểm dịch của thị trấn An Dương 10 thùng nước lavie và 5 triệu tiền mặt.

Giáo viên mầm non may khẩu trang, nấu ăn... phục vụ nhân dân khu cách ly ảnh 6
Trường Mầm non An Dương ủng hộ phong trào phòng chống dịch Covid-9 tại địa phương

Giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học và THCS tại xã Lê Lợi làm được 180 mũ chống giọt bắn tặng các nhân viên tại 6 chốt kiểm soát dịch tại xã Lê Lợi.

Các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS Lê Lợi  hưởng ứng phong trào chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Trường Mầm non, Tiểu học Hồng Thái ủng hộ quỹ chống dịch bệnh của địa phương 4 triệu đồng. Riêng các cô giáo mầm non làm 40 mũ chống dịch và may 40 khẩu trang vải tặng các chốt. Trường Tiểu học Hồng Thái tặng nước khử khuẩn cho nhân viên trực chốt.

Giáo viên mầm non may khẩu trang, nấu ăn... phục vụ nhân dân khu cách ly ảnh 10
Trường Mầm non Và Tiểu học Hồng Thái ủng hộ các chốt kiểm dịch

Nêu cao tinh thần đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh, cán bộ giáo viên trường Mầm non Lê Thiện may 150 khẩu trang vải, quyên góp 4,6 triệu đồng và 600 đôi găng tay cao su tặng chính quyền địa phương.

Giáo viên mầm non may khẩu trang, nấu ăn... phục vụ nhân dân khu cách ly ảnh 11
Những việc làm thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, góp sức chiến thắng dịch bệnh Covid-19 của tập thể giáo viên huyện An Dương

Các chốt kiểm soát dịch tại xã An Hưng, huyện An Dương cũng nhận được 100 mũ chống giọt bắn, 350 khẩu trang từ tập thể giáo viên trường Mầm non An Hưng.

Giáo viên mầm non may khẩu trang, nấu ăn... phục vụ nhân dân khu cách ly ảnh 12
Mầm non An Đồng 2 phối hợp cùng một số doanh nghiệp làm 120 mũ chống giọt bắn và mua 10 hộp găng tay tặng các chốt kiểm dịch của xã An Đồng

Những việc làm thiết thực của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non An Hồng trong mùa dịch