Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần

GD&TĐ - Tôi là giáo viên dạy môn Tin học tại trường tiểu học. Vậy tôi có được hưởng chế độ giảm 3 tiết/môn/ tuần vì là giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn hay không?  (Trường tôi đang dạy chỉ có mình tôi là giáo viên Tin học) - Lê Hữu Luân (lhluanit@gmail.com).
Ảnh có tính chất minh họa/internet
Ảnh có tính chất minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Điều 8 của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ GD&ĐT) quy định về Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như sau:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

- Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

- Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Căn cứ vào quy định trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn nếu được hiệu trưởng nhà trường phân công công việc kiêm nhiệm phụ trách phòng học bộ môn thì bạn sẽ được giảm 3 tiết/môn/tuần theo quy định hiện hành.

Ảnh: CNN.

Thông tin mới nhất về bão Mawar

GD&TĐ - Ngày 28/5, cơ quan thời tiết Philippines cho biết bão Mawar (có tên Betty ở Philippines) đã giảm tốc khi đi qua biển nước này.