Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Giáo viên được chọn viết tay hoặc đánh máy với các loại hồ sơ, sổ sách

Lập Phương - 27/02/2019, 09:15 GMT+7 | Giáo dục
ảnh minh họa/internetảnh minh họa/internet

Trong văn bản về việc chấn chỉnh các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong nhà trường, Sở GD&ĐT lưu ý giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên.

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử của giáo viên và nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin theo Điều 8 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Điều 8 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên mầm non soạn giảng, lập kế hoạch giáo dục, đánh giá trẻ trực tuyến trên phần mềm EDUBOT và không phải in giáo án; các trường mầm non thực hiện báo cáo thống kê, quản lý bán trú trên phần mềm REBOT.

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí quản trị tổ chức, hành chính nhà trường theo Điều 5 Thông tư số 14/2018/TT - BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm