Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Giáo viên bị kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng nếu bị xử lý kỷ luật cảnh cáo

Sỹ Điền - 30/08/2015, 12:10 GMT+7 | Kết nối

* Trả lời:

Tại Khoản 1, Điều 56 Luật Viên chức quy định: Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 3 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 6 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

Bên cạnh đó, tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số: 76/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 7 Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP quy định, cán bộ, công chức, viên chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật cảnh cáo, thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật cảnh cáo thì bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng so với thời gian quy định.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn bị kỷ luật ở mức cảnh cáo nên thời hạn nâng lương sẽ bị kéo dài là 6 tháng là đúng với quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm