Giao quyền cho Bộ trưởng để có người chịu trách nhiệm cá nhân

Giao quyền cho Bộ trưởng để có người chịu trách nhiệm cá nhân
ĐBQH Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
ĐBQH Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Đặng Ngọc Tùng: “Tôi ủng hộ quan điểm giao quyền thành lập trường đại học cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu Bộ trưởng ra quyết định thành lập trường sai, Bộ trưởng phải là người bị kỷ luật. Nếu để quyền thanh lập trường đại học cho Thủ tướng Chính phủ, với sự tham mưu của các Bộ, ngành, nghe có vẻ như tất cả chịu trách nhiệm, nhưng thực ra không có ai chịu trách nhiệm hết. Phải giao quyền để có một người chịu trách nhiệm cá nhân”. 

Đại biểu Đặng Ngọc Tùng cho biết thêm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trường, thì trách nhiệm trực tiếp được đặt lên vai Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có trách nhiệm đi giám sát kiểm tra chất lượng các trường đại học mà Bộ cấp phép. Từ đó, chắc chắn, việc cấp phép sẽ được làm chặt hơn, chất lượng các trường đại học khi được ra đời sẽ cao hơn… Nếu những gì trong bản đề án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục tiến bộ, tích cực thì tôi phải ủng hộ chứ! Trong thời gian vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ là người ra quyết định thành lập trường đại học đó chứ, nhưng các trường đại học vẫn cứ mọc lên rất nhiều... Nhiều trường chưa bảo đảm được chất lượng cần thiết mà vẫn mọc lên… Vậy mà không ai chịu trách nhiệm hết. Tốt nhất là nên để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trường đại học như trong bản đề án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.  

 Quang Anh (ghi)